Slevy až 40 % | ŠPERK ZDARMA při nákupu nad 1850 Kč

Všeobecné obchodní podmínky MAJYA JEWELRY, s. r. o.

 

Právě čtete všeobecné obchodní podmínky („Podmínky“) společnosti MAJYA JEWELRY, s. r. o., IČO: 190 62 885, se sídlem Novoměstská 207, 747 25 Sudice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou C 91877 („my“). Tyto Podmínky upravují vztahy mezi námi, jakožto prodávajícími a vámi, jakožto kupujícími, na našich e-shopech, které najdete na webových stránkách www.majya.cz („Webové stránky“). 

Doporučujeme, abyste si Podmínky přečetli celé. Pokud se vám do toho z nějakého důvodu nechce, připravili jsme pro vás shrnutí těch nejdůležitějších bodů.

 • Zákazník je u nás na prvním místě a snažíme se vždy dosáhnout řešení, se kterým budete spokojení vy i my.
 • Smlouva je uzavřena okamžikem odeslání Potvrzení o přijetí Objednávky. Objednávku můžete vytvořit i telefonicky nebo prostřednictvím
  e-mailu, v takovém případě vám zašleme Nabídku e-mailem spolu s těmito Podmínkami. Smlouva je v takovém případě uzavřena okamžikem, kdy nám je doručeno potvrzení e-mailem, že s Nabídkou souhlasíte a přijímáte ji.
 • Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí víc o tom, jak je zpracováváme, se můžete dozvědět na www.majya.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju.  
 • Pokud jste spotřebitel, u některého Zboží máte právo na odstoupení od Smlouvy do 14 dnů od jeho doručení. My vám ale chceme vyjít vstříc ještě více nad rámec zákona a v případě, že si nákup rozmyslíte (třeba, pokud jste Zboží, které není vyrobené na míru, nepoužili a chcete jej vrátit), můžete po převzetí zásilky bez obav do 66 dnů odstoupit od Smlouvy a Zboží nám vrátit. Důvod vrácení uvádět nemusíte, ale když nám ho sdělíte, budeme moc rádi a pomůže nám to ve zlepšování našich služeb. Pokud si přejete svého práva na odstoupení od Smlouvy
  využít, postupujte prosím dle instrukcí na této stránce: www.majya.cz/vraceni-a-vymena-zbozi.
 • U Zboží s návodem k použití si jej prosím pečlivě přečtěte.
 • Zákazník je pro nás na prvním místě. Proto děláme všechno proto, aby reklamace byla vyřízená spravedlivě a co nejrychleji. Detaily k reklamacím najdete níže. U Zboží na míru po vás můžeme požadovat zálohu až do 100 % Ceny.
 • Pokud jste spotřebitel, tak si při přebírání balíčku od přepravce, raději zkontrolujte, zda není obal poškozen. Nestává se to často, ale jistota je jistota. Jako podnikatel máte povinnost balíček zkontrolovat do 3 pracovních dnů od doručení Zboží.
 • Máte-li jakýkoli problém či dotaz, napište nám e-mail na info@majya.cz nebo zavolejte na +420 555 222 700. Jsme tu pro vás a rádi vám s čímkoli pomůžeme.

 

 

1.         Úvodní ustanovení a základní pojmy

 • 1.1. Tyto Podmínky se vztahují na Smlouvy uzavřené mezi námi a vámi prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo Webových stránek. Tyto Podmínky jsou  nedílnou součástí Smlouvy. V případě rozporu mezi Podmínkami a Smlouvou mají přednost ujednání obsažená ve Smlouvě.
 • 1.2. Tyto Podmínky jsou v českém jazyce a v českém jazyce se uzavírá i Smlouva mezi námi. Smlouva a Podmínky se řídí českým právem. Jedná se zejména o zákon č. 89/2012, Sb., občanský zákoník, ve znění posledních předpisů a zákon     č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (pokud jste spotřebitelem). Pokud vztah založený Smlouvou (včetně Podmínek) obsahuje zahraniční (mezinárodní) prvek, pak jsme si sjednali, že vztah se řídí českým právem. To nemá vliv na            práva, která máte jako spotřebitel na základě platných právních předpisů.
 • 1.3. Není-li uvedeno jinak, mají tyto výrazy uvedené v těchto Podmínkách tento význam:
Cena:  je cena, kterou jste povinni nám za Zboží zaplatit.
Charakter výrobků: jsme dodavatelem produktů v klenotnictví a šperků, které jsou nabízeny v katalogu na Webových stránkách („Zboží).
Nabídka: je závazná nabídka obsahující popis předmětu dodávky, technické zadání, počet kusů Zboží, Cenu, přepokládaný termín dodání a způsob dopravy.
Podmínky: jsou tyto obchodní podmínky, které mezi námi a vámi upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě Smlouvy.
Smlouva:    je kupní smlouva, kterou mezi sebou uzavíráme.
Smluvní strany: jsou smluvní strany Smlouvy, tedy my a vy.
vy: jste vy, podnikatelé nebo spotřebitelé.
Zboží na míru:    Zboží individuálně upravené podle vašeho přání nebo vyrobené přímo pro vás.
 • 1.4.      Pokud bude potřeba, můžete nás kontaktovat prostřednictvím těchto kontaktních údajů:
  MAJYA JEWELRY, s. r. o.
  Průmyslová 989/12A, 747 23 Bolatice
  e-mail: info@majya.cz
  tel.: +420 555 222 700

2.         Uživatelský účet

 • 2.1.    Prostřednictvím uživatelského účtu registrovaného na Webových stránkách můžete provést Objednávku tak, jak je definovaná v čl. 3.2 Podmínek. Uživatelský účet však k vytvoření Objednávky není nutný. Může vám ale přinést spoustu výhod, uvidíte v něm přehled objednávek a také můžeme čas od času poskytovat slevy jen pro ty, kdo si u nás uživatelský založili.
 • 2.2.    Pokud si uživatelský účet zakládáte, jste při jeho registraci povinni uvádět pravdivé a správné údaje. Jste také povinni všechny údaje při  jakékoliv změně aktualizovat. Údaje uvedené v uživatelském účtu nebo v objednávce považujeme za správné a pravdivé.
 • 2.3.    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Je důležité, abyste v rámci těchto zabezpečovacích údajů  zachovali mlčenlivost a nesdělovali přihlašovací údaje třetí osobě.
 • 2.4.    Berete na vědomí, že uživatelský účet nemusí být nepřetržitě dostupný, zejména pak s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a  softwarového vybavení.

3.         Objednávka a uzavření Smlouvy

 • 3.1.    Zboží inzerované na Webových stránkách má především informativní charakter. Nejsme povinni s vámi ohledně tohoto Zboží uzavřít Smlouvu.
 • 3.2.    Zboží je možné objednat prostřednictvím formuláře na Webových stránkách, který obsahuje informace o charakteru Zboží, Ceně, způsobu úhrady Ceny a dále o požadovaném způsobu dodání Zboží a o jiných nákladech s tím spojených („Objednávka). Před odesláním objednávky můžete libovolně kontrolovat a případně měnit jakékoliv údaje. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby“. Údaje uvedené v objednávce považujeme za správné. Je nezbytné, abyste před odesláním objednávky vyplnili všechny svoje údaje a potvrdili, že jste se seznámili s těmito Podmínkami souhlasíte s nimi a zavazujete se jimi řídit.
 • 3.3.    Po obdržení Objednávky vám její přijetí potvrdíme prostřednictvím e-mailu (dále jen „Potvrzení“) a spolu s Potvrzením vám zašleme i tyto Podmínky ve formátu pdf. Smlouva je uzavřena okamžikem odeslání Potvrzení o přijetí Objednávky. Při neobvyklém charakteru Objednávky jsme oprávněni vás požádat o dodatečné potvrzení Objednávky, v takovém případě je mezi námi Smlouva uzavřena okamžikem obdržení Vašeho potvrzení.
 • 3.4.    Objednávku můžete vytvořit i telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu, v takovém případě vám zašleme Nabídku e-mailem spolu s těmito Podmínkami a vy tyto Podmínky odsouhlasíte prostřednictvím e-mailu. Smlouva je v takovém případě uzavřena okamžikem, kdy nám je doručeno potvrzení e-mailem, že s Nabídkou souhlasíte a přijímáte ji.
 • 3.5.    V Objednávce jste povinni uvádět pravdivé a úplné informace; v případě sdělení neúplných nebo nepravdivých informacích neodpovídáme za tím způsobenou škodu. Jste odpovědni za aktualizaci všech svých údajů a v případě jejich změny jste povinni nám takovou změnu oznámit, pokud to ještě může mít na Smlouvu vliv. V případě, že nám změny nenahlásíte, a Zboží tak přebere například osoba neoprávněná, nesete veškerá rizika s tím spojená. Zároveň jste povinni uhradit Cenu vč. nákladů na dodání.
 • 3.6.    Náklady, které vám vzniknou v souvislosti s komunikací na dálku, jako například náklady na internetové připojení, si hradíte sami. Tyto náklady se nijak neliší od základní sazby operátora nebo poskytovatele internetového připojení.
 • 3.7.    Od Smlouvy jsme oprávněni odstoupit, a to z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti Zboží nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel Zboží přerušil výrobu nebo dovoz Zboží. Neprodleně vás v takovém případě informujeme e-mailem a do 14 dnů vám vrátíme všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které jsme od vás na základě této Smlouvy přijali, a to stejným způsobem, případně způsobem, na kterém se dohodneme.

4.         Objednání Zboží na míru

 • 4.1.    Máte možnost si u nás objednat Zboží upravené přímo vám na míru, třeba gravírování do šperků. Součástí Objednávky jsou podklady, které nám musíte dodat, jelikož jsou pro vytvoření Objednávky Zboží na míru podstatné, a všechny jejich parametry naleznete na Webových stránkách (dále jen „Podklady).
 • 4.2.    V případě, že Objednávka neobsahuje všechny potřebné Podklady, vyzveme vás k jejich doplnění, popřípadě je můžeme sami doplnit podle standardních postupů. V takovém případě je mezi námi Smlouva uzavřena okamžikem doručení přijetí doplnění Podkladů. Měnit obsah Podkladů je možné do doby, než začneme Zboží vyrábět. 
 • 4.3.    Důkladně si zkontrolujte vše, co v Podkladech uvádíte. V případě, že Podklady obsahují chybu, kterou nedokážeme posoudit (zejména ohledně textů, rozměrů apod.), anebo v Podkladech taková informace chybí, neodpovídáme   za škodu, která vznikla vyrobením Zboží s takovou chybou anebo chybějící informací. Podklady a informace v nich uvedené nekontrolujeme z hlediska obsahu, kontrolujeme jen to, zda je podle nich technicky možné Zboží vyrobit.

5.         Dárkové poukazy

 • 5.1.     Na Webových stránkách si kromě Zboží můžete objednat i dárkový poukaz. Pokyny k jeho uplatnění najdete přímo na poukazu. Platnost poukazu je (pokud není uvedeno jinak) 160 dní od jeho vystavení. Dárkový poukaz je možný použít pouze k úhradě nákupu Zboží na Webových stránkách. Každý dárkový poukaz je možné uplatnit pouze jednou. Ostatní ustanovení Podmínek se na dárkové poukazy použijí přiměřeně.

6.         Platební podmínky

 • 6.1.    Na Webových stránkách je vždy uvedena Cena Zboží včetně DPH a veškerých dalších daní a poplatků. Jsme plátcem DPH.
 • 6.2.    Pokud by došlo ke zjevné chybě v uvedené Ceně (např. Zboží, které na Webových stránkách prodáváme za méně než 10 % ceny obvyklé), nejsme povinni Zboží s takto zjevně chybně uvedenou Cenou dodat a v případě, kdy již mezi námi byla uzavřena Smlouva s takto chybnou Cenou, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit. O chybě vás bez zbytečného odkladu samozřejmě informujeme a zašleme vám na e-mail změněnou Nabídku. Ta se považuje za nový návrh               Smlouvy, Smlouva je pak v takovém případě uzavřena až vaším potvrzením, že s novou cenou souhlasíte.
 • 6.3.    Cenu a případné náklady spojené s dodáním Zboží můžete způsoby uvedenými zde: www.majya.cz/dorava-a-platba
 • 6.4.    V případě úhrady bankovním převodem jste povinni uhradit Cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, což je zpravidla číslo Objednávky. V případě, kdybyste tento symbol nezadali, může se stát, že se platba Ceny nespáruje se Smlouvou a Zboží vám nebude dodáno včas.
 • 6.5.    V případě, kdy Zboží hradíte bezhotovostně, považuje se Cena Zboží za zaplacenou okamžikem připsání příslušné částky na náš účet nebo doručením potvrzení o provedení transakce. Zboží odešleme neprodleně poté, pokud nejsme domluveni jinak.
 • 6.6.    Pro každou platbu vám vystavíme daňový doklad (fakturu), který vždy splňuje požadavky právních předpisů. Zašleme vám ho na e-mail, který jste uvedli v Objednávce. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 14 dní.
 • 6.7.     Dále jsme se dohodli, že v případě vašeho prodlení s jakoukoliv platbou nebo její části vůči nám jsme oprávněni po vás požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení do dne zaplacení včetně. V případě, kdy jste spotřebitel, máme toto právo pouze tehdy, pokud jste si objednali Zboží na míru.
 • 6.8.     V případě, že je předmětem Smlouvy Zboží na míru a vy jste nezaplatili Cenu včas, odešleme vám postupně 3 upomínky o neuhrazení částky e-mailem. Při třetí zaslané upomínce po vás můžeme požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 500 Kč anebo 1 % z Ceny Zboží na míru, podle toho, jaká částka je vyšší.
 • 6.9.     Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od obdržení výzvy k zaplacení. Zaplacení smluvní pokuty nevylučuje nárok na náhradu škody.
 • 6.10.   Zboží je až do doby úplného zaplacení Ceny v našem vlastnictví a vy s ním nejste oprávněni, jakkoliv nakládat, převést ho na třetí osoby anebo ho zatížit právy třetích osob.
 •   Fakturace
 • 6.11.   Při objednání Zboží na míru po vás můžeme požadovat zálohovou platbu v hodnotě 100 % z celkové Ceny. Po připsání fakturované částky na náš účet začneme s pracemi na Zboží na míru. V individuálních případech lze dohodnout 50 % zálohu. V takovém případě uhradíte zbývajících 50 % z celkové Ceny na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) po zhotovení Zboží na míru. Po připsání této zbylé částky na náš účet vám Zboží na míru vyexpedujeme.
 • 6.12.   Můžeme se i dohodnout, že není potřeba hradit zálohu, nebo že se doba splatnosti může prodloužit. Daňový doklad (fakturu) v takovém případně vystavíme v den expedice Zboží.
 • 6.13.   Jste povinni nám fakturu uhradit řádně a včas v návaznosti na její splatnost. Neuhradíte-li vystavený daňový doklad (fakturu) v době splatnosti, můžeme pozastavit práci na výrobě Zboží či jeho dodání.

7.         Dodací podmínky a převzetí Zboží

 • 7.1.     Způsoby doručení Zboží k vám jsou uvedeny na Webových stránkách, případně si způsob doručení můžeme sjednat individuálně.
 • 7.2.     Pokud jste spotřebitel a zároveň se nedohodneme jinak, Zboží vám doručíme do 30 dnů od uzavření Smlouvy, jinak můžete od Smlouvy odstoupit.
 • 7.3.     Cena nákladů na dopravu je uvedena v Objednávce a hradíte ji vy, pokud se nedohodneme jinak.
 • 7.4.     Vyhrazujeme si právo odstoupit od Smlouvy v případě, že objednané Zboží nebude skladem, a ani nebude naskladněno do 15 dnů od uzavření Smlouvy. Tato dodací lhůta se netýká Zboží, u kterého je na Webových stránkách výslovně uvedena delší dodací doba. Jsme oprávněni dodat Zboží později z důvodů na straně třetí strany (např. dopravce), o takové situaci Vás informujeme e-mailem a pokud jste spotřebitel, můžete takové pozdní dodání Zboží dodání odmítnout a od Smlouvy odstoupit.
 • 7.5.     Zavazujete se Zboží řádně převzít. V případě, kdy Zboží nepřevezmete, jsme oprávněni požadovat po vás náhradu vzniklé škody vč. vícenákladů, které nám tím vzniknou.  Tyto náklady jsou paušálně stanoveny částkou ve výši 200 Kč na měsíc. V momentě, kdy Zboží nepřevezmete, přechází nebezpečí škody na Zboží na vás. Jsme také oprávněni vás v případě nepřevzetí Zboží zařadit na seznam nespolehlivých zákazníků a v případě dalšího nákupu budete povinni zaplatit předem bezhotovostně na náš účet.
 • 7.6.     Při převzetí zásilky doporučujeme zkontrolovat její stav. Pokud došlo k poškození zásilky nebo jiné zjevné vadě, můžete zásilku odmítnout převzít, nebo sepsat s přepravcem protokol o doručení zásilky s výhradou. O zjištěném poškození nás prosím informujte a poškození, pokud je to možné, zdokumentujte. Pokud jste podnikatelé, jste povinni zásilku zkontrolovat do 3 pracovních dní.
 • 7.7.     V případě, že jste Smlouvu uzavřeli jako podnikatel, a dodané Zboží neodpovídá Smlouvě, jste povinni nám to oznámit do 5 pracovních dnů od jeho převzetí. K tomuto oznámení jste povinni připojit i fotografie dokládajících vadu. Do dalších 5 pracovních dnů jste pak povinni nám zaslat Zboží zpět. Pokud nebude Zboží vráceno v této lhůtě nebo bude vráceno poškozené, nemusíme ho převzít.
 • 7.8.     V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), jsme oprávněni prodloužit termín dodání Zboží o dobu trvání vyšší moci, přičemž vám neodpovídáme za případnou vzniklou škodu z důvodu pozdního dodání Zboží.
 • 7.9.     V případě vytížení kapacit dopravců, či nevhodného zvolení typu dopravy neodpovídajícímu vlastnostem zásilky jsme oprávněni dle svého nejlepšího uvážení změnit způsob dopravy, popř. využít naši vlastní dopravu. O této změně vás informujeme e-mailem.
 • 7.10.  Základní cena dopravy uvedená Webových stránkách platí pro Českou republiku, doprava do jiných států si dohodneme odlišně.

8.         Odstoupení od Smlouvy spotřebitelem

 • 8.1.     Jako spotřebitel, tedy člověk, který uzavírá Smlouvu mimo rámec své podnikatelské nebo obdobné činnosti, máte právo odstoupit od Smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, e-mailu, telefonu nebo jiného prostředku komunikace na dálku do 14 dnů od převzetí Zboží. My vám chceme vyjít vstříc ještě o něco víc, než nám říká zákon, a tak vám umožňujeme odstoupit od Smlouvy a zboží vrátit do 66 dnů od jeho doručení. Pokud vám Zboží pošleme v několika zásilkách, lhůta se počítá až od převzetí poslední zásilky, naopak, pokud vám dodáváme Zboží pravidelně, lhůta pro odstoupení od Smlouvy se počítá od doručení první dodávky. Tento článek Podmínek se vztahuje pouze na spotřebitele.
 • 8.2.     Vezměte prosím na vědomí, že nemáte právo odstoupit od Smlouvy v případě:
 • a)         kdy bylo Zboží upraveno podle vašeho přání nebo pro vaši osobu, zejména v případě Zboží na míru;
 • b)         pokud se jedná o Zboží v zapečetěném obalu, které jste z tohoto obalu vyňali a z hygienických důvodů ho nelze vrátit.
 • 8.3.     Pokud chcete odstoupit od Smlouvy, můžete využít tento formulář: www.majya.cz/vraceni-a-vymena-zbozi. Odstoupit od Smlouvy dle tohoto článku Podmínek můžete i jakýmkoliv jednoznačným prohlášením vůči nám.
 • 8.4.     Zboží (mimo výše uvedených výjimek) můžete vyzkoušet, ale to pouze tak, abyste se seznámili s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností podobně jako byste ho zkoušeli v obchodě. Pokud Zboží budete zkoušet nebo využívat více a nakládáním s ním nějak snížíte jeho hodnotu, můžeme vám vrátit částku poníženou o to, abychom Zboží uvedli do původního stavu tak, abychom ho mohli prodat dalším zákazníkům.
 • 8.5.     V případě odstoupení od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. To znamená, že vy nám vrátíte zboží a my vám vrátíme zaplacenou Cenu včetně nejnižšího poštovného, které nabízíme. Zboží nám musíte odeslat do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy. Náklady na zaslání Zboží zpět k nám hradíte vy.
 • 8.6.     V případě odstoupení od Smlouvy vám vrátíme Cenu stejným způsobem, jakým jsme ji od vás původně přijali. Můžeme se ale dohodnout i na jiném vrácení Ceny. Cenu vám vrátíme do 14 dnů od okamžiku, kdy jste od Smlouvy odstoupili. Platbu ale můžeme pozdržet až do chvíle, než nám dojde vrácené zboží zpět anebo do doby, než nám prokážete, že jste zboží odeslali (třeba potvrzením od dopravce).
 • 8.7.     Zboží včetně všech případných dárků musí být zasláno nebo osobně doručeno na naši adresu: Průmyslová 989/12A, 747 23 Bolatice. Zboží nám prosím neposílejte na dobírku.
 • 8.8.     Pokud jsme spolu se Zbožím zaslali nějaké další bezplatné plnění – dárek, musíte v případě odstoupení od Smlouvy vrátit i toto bezplatné plnění.

9.         Odpovědnost za vady –  reklamace

 • Pravidla reklamací
 • 9.1.    Pokud jste spotřebitel, odpovídáme vám za to, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména odpovídáme za to, že Zboží:
 • a)      odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti a jiným ujednaným vlastnostem;
 • b)       je vhodné k účelu, pro který ho požadujete a s nímž jsme souhlasili;
 • c)       je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití.
 • 9.2.     Pokud jste spotřebitel, odpovídáme dále za to, že vedle ujednaných vlastností:
 • a)       je Zboží vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob a právní předpisy;
 • b)       Zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
 • c)       je Zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat;
 • d)       Zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které jsme vám poskytli před uzavřením Smlouvy.
 • Za poslední uvedené čtyři body neodpovídáme v případě, že jsme vás před uzavřením Smlouvy zvlášť upozornili, že se některá vlastnost Zboží liší, a vy jste s tím při uzavírání Smlouvy výslovně souhlasili.
 • 9.3.    Pokud jste podnikatel, odpovídáme za to, že Zboží odevzdáme vám anebo přepravci v ujednaném množství, jakosti a provedení.
 • 9.4.    Pokud jste si zakoupili Zboží, které bylo vadné a pro svou vadu bylo zlevněno, za tuto vadu, pro kterou bylo Zboží levnější, neodpovídáme. Za ostatní vady na takovém Zboží ale odpovídáme.
 • 9.5.    Pokud jste spotřebitel, svá práva z vadného plnění můžete uplatnit do dvou let od převzetí Zboží. Pokud se vada projeví v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou nemůžete věc užívat, v případě, že jste vadu vytkli oprávněně.
 • 9.6.    Práva z vadného plnění nemáte v případě, že jste vadu sami způsobili. Vadou Zboží není běžné opotřebení z obvyklého používání. 
 • 9.7.    U použitého Zboží není vadou opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání. Pokud si od nás kupujete použitou věc, můžete u nás uplatnit práva z vadného plnění pouze do jednoho roku od převzetí takového Zboží, pokud jste spotřebitel.  
 • Jak uplatnit práva z vadného plnění?
 • 9.8.    Reklamaci můžete uplatnit zde: www.majya.cz/vraceni-a-vymena-zbozi.
 • 9.9.    Formulář bude požadovat následující náležitosti:
 • a)       vaše kontaktní údaje,
 • b)       popis závady,
 • c)       požadavek na způsob vyřízení reklamace,
 • d)       prokázání nákupu Zboží (číslo objednávky, e-mail).
 • 9.10.  Zboží, které podle vás má vadu nám zašlete na výše uvedenou adresu. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k poškození Zboží, musí být čisté a kompletní. V opačném případě nejsme povinni se reklamací zabývat a Zboží zašleme zpět na vaše náklady.
 • 9.11.   Pokud má Zboží vadu, můžete požadovat její odstranění. Podle své volby můžete požadovat:
 •  a)           dodání nové věci bez vady; nebo
 •  b)           opravu věci,
 • ledaže je pro nás vámi zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. V takovém případě můžeme odmítnout vadu odstranit, a to zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.
 • 9.12.  V těchto případech můžete požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Smlouvy:
 • a)           pokud jsme odmítli vadu odstranit nebo jsme ji neodstranili v přiměřené době po jejím vytknutí tak, abychom vám tím nezpůsobili značné obtíže;
 • b)           když se vada projeví opakovaně, což znamená třikrát a více;
 • c)            pokud je vada podstatným porušením Smlouvy;
 • d)           když je z našeho prohlášení nebo okolností zjevné, že vadu neodstraníme v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro vás.
 • 9.13.   Odstoupit od Smlouvy ale nemůžete, pokud není vada Zboží významná.
 • 9.14.  Práva z vad můžete vytknout přímo nám. Pokud je ale k opravě určený někdo jiný (např. servis), kdo je k dispozici v našem okolí nebo v místě, které je vám bližší, vytkněte vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.
 • 9.15.  Pokud jste spotřebitel, platí, že dokud nesplníme své povinnosti z vadného plnění, nemusíte nám platit dosud neuhrazenou Cenu nebo její část.
 • Jak na vyřízení reklamace?
 • 9.16.   Pokud není k opravě určený někdo jiný (např. servis) a vy jste spotřebitel, jsme povinni přijmout reklamaci v kterékoliv provozovně, kde je to možné s ohledem na sortiment prodávaných produktů, případně i v našem sídle.
 • 9.17.   Při uplatnění reklamace vám vydáme elektronické potvrzení, ve kterém uvedeme datum, kdy jste reklamaci uplatnili, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace požadujete a vaše kontaktní údaje, abychom vám mohli dát vědět o vyřízení reklamace.
 • 9.18.   Pokud jste spotřebitelé, do 30 dnů od uplatnění reklamaci vyřídíme (včetně odstranění vady) a informujeme vás o tom. Můžeme se společně dohodnout i na delší lhůtě. Pokud 30denní lhůtu nedodržíme, můžete odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.
 • 9.19.   Pokud jste podnikatelé, vyřídíme vaši reklamaci co nejdříve, žádnou pevnou lhůtu pro to ale nemáme.
 • 9.20.   Po vyřízení reklamace vám vydáme elektronické potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné potvrzení zamítnutí reklamace.
 • 9.21.   Pokud jste spotřebitel, máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, kdy tyto náklady jsou chápány jako nejnižší možné. O proplacení nákladů musíte požádat nejpozději do jednoho měsíce od konce lhůty pro vytknutí vady, jinak vám nemusí být přiznány. Jako podnikatel toto právo nemáte.
 • 9.22.   Před prvním použitím některého Zboží jste povinni prostudovat návod k použití, pokud vám ho zašleme elektronicky nebo spolu se Zbožím a následně se informacemi z něj řídit. V opačném případě se totiž vystavujete nebezpečí, že svým nesprávným užíváním Zboží poškodíte a nebudete moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu.

10.       Jaké máme navzájem další práva a povinnosti?

 • 10.1.   Vyřizování vašich stížností zajišťujeme prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy. Informaci o vyřízení vaší stížnosti vám zašleme na vaši emailovou adresu.
 • 10.2.   K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.adr.coi.cz. Řešení se zahájí jen na váš návrh, a to v případě, kdyby se nepodařilo vyřešit spor přímo s námi. Návrh můžete podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás uplatnili své právo poprvé.
 • 10.3.   Při řešení sporů ze Smlouvy je možné využít online platformu nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 • 10.4.   Vyřizování vašich stížností zajišťujeme prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy. Informaci o vyřízení vaší stížnosti vám zašleme na vaši emailovou adresu.
 • 10.5.   Veškerou písemnou korespondenci si můžeme doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

11.       Závěrečná ustanovení

 • 11.1.  Tyto Podmínky a jejich znění můžeme měnit a doplňovat, jejich aktuální znění najdete vždy na Webových stránkách. Změnami ale nejsou dotčeny práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek. Pokud s novým zněním Podmínek nesouhlasíte, můžete Smlouvu okamžitě vypovědět e-mailem. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek. Smlouva bude v takovém případě ukončena ke dni předcházejícímu datu účinnosti oznamované změny. Pokud nevyužijete své právo Smlouvu vypovědět, nové znění Podmínek bude považováno jako odsouhlasené.
 • 11.2.  Potvrzení o uzavření Smlouvy vám zašleme e-mailem. Samotnou Smlouvu včetně těchto Podmínek archivujeme v elektronické podobě a není veřejně přístupná. Pokud ji potřebujete, napište nám a my vám ji rádi zašleme.
 • 11.3.  K podnikání jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění, živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Podléháme též dozoru České obchodní inspekce, co se týče dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • 11.4.  Neneseme žádnou odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webových stránek nebo v důsledku jejich užití v rozporu s jejich určením.
 • 11.5.  Všechna naše práva k Webovým stránkám, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží nám. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat Webové stránky nebo jejich část bez našeho souhlasu.
 • 11.6.  Nejsme ve vztahu k vám vázáni žádnými kodexy chování.
 • 11.7.  V případě vyšší moci neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit.
 • 11.8.  Všechny informace, které nám sdělíte, jsou důvěrné a budeme s nimi tak zacházet. Také zpracováváme některé Vaše osobní údaje. O tom, proč tak dělá a jak je chrání, se můžete dočíst na www.majya.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/ .
 • 11.9.  Kdykoliv nás v případě dotazů k těmto obchodním podmínkám můžete kontaktovat na e-mail: info@majya.cz   
 • 11.10. Přílohou těchto Podmínek je vyobrazení českých puncovních značek

 

Tyto Podmínky platí od 03.05.2023

Vyobrazení českých puncovních značek

ceske-puncovni-znacky